Kosten

In 2014 verandert de manier van vergoeden in de psychologische zorg, als gevolg van nieuwe wetgeving van de overheid. Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ, zonder dat u daar een eigen bijdrage voor hoeft te betalen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u in ieder geval een verwijzing nodig van uw huisarts. Er moet bovendien sprake zijn van (het vermoeden van) een stoornis. Intelligentieonderzoek en leerproblemen zijn van vergoeding uitgesloten. In andere gevallen kan natuurlijk ook hulp verleend worden, maar vergoedt de verzekeraar de kosten niet. Dit zijn de zogenaamde OVP-consulten (OVerig Product).

Door de overheid zijn 4 zorgzwaarte producten (kort, middel, intensief en chronisch) vastgesteld. Ook is er een overgangsproduct voor 2014 (transitieprestatie). Ieder zorgzwaarte product staat voor een bepaald aantal behandelminuten (dit betreft zowel gespreksduur als voorbereiding/administratie). DINK Kinderpsychologie heeft in 2014 beperkt contracten met de verzekeraars afgesloten. Indien er geen contract is met uw zorgverzekeraar, wordt de rekening van het uitgevoerde zorgzwaarteproduct naar u toe gestuurd. U betaalt rechtstreeks aan de praktijk. De rekening kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is raadzaam bij uw verzekering de precieze vergoeding na te gaan. Als u een restitutiepolis heeft, is de vergoeding het gemiddelde van het marktconforme tarief van gecontracteerde hulpverleners. Bij een naturapolis krijgt u niet alles vergoed. Het precieze percentage verschilt per verzekeraar.

Als u niet wilt dat informatie over uw kind, bij bijvoorbeeld een stoornis, bij de zorgverzekeraar bekend is, kunt u altijd de keuze maken om de zorg zelf te bepalen. Het tarief voor diagnostiek en behandeling bedraagt € 85,- per sessie. Een sessie duurt een uur: 45 minuten behandeling en 15 minuten voorbereiding en administratie.

Tarieven

Kort: 416,58 euro (tot 294 minuten)
Middel: 701,25 (tot 495 minuten)
Intensief: 1062,5 (tot 750 minuten)
Chronisch: niet van toepassing (alleen in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg)
Transitieprestatie: 185,22 euro
OVP consult: 85 euro (gespreksduur 45 min, 15 min voorbereiding/administratie)

Algemene voorwaarden

DINK Kinderpsychologie werkt met de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie van psychologen in Nederland. Lees meer.