Behandeling

Na een intake en/of onderzoek is er meer zicht op de oorsprong of aard van de problemen. Het is nu belangrijk om hiermee aan de slag te gaan. Met de juiste adviezen en/of begeleiding kan de ontwikkeling van uw kind weer op de rails worden gezet. De adviezen zijn er op gericht om u en de leerkrachten van uw kind handvatten te bieden in de begeleiding van uw kind. Daarnaast kan ook aanvullende behandeling worden geadviseerd. DINK Kinderpsychologie maakt bij behandeling gebruik van diverse methodieken en technieken, zoals o.a. cognitieve-gedragstherapeutische technieken, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie en EMDR. Een selectie van het behandelaanbod vindt u hieronder:

Cogmed

Werkgeheugen Training – meer lezen

Faalangsttraining

Faalangst de baas! Angst is een emotie die we allemaal kennen. Een beetje spanning tijdens het presteren is goed. Het maakt je alert en het prikkelt je om goed te presteren. Bij kinderen met faalangst loopt de spanning echter zo hoop op dat de angst hen belemmert bij het presteren. Ze kunnen niet meer goed nadenken en zich minder goed concentreren. Faalangst is heel lastig, maar je kunt er prima mee leren omgaan: de faalangst de baas worden! Ervaringen uit de praktijk vormen het uitgangspunt voor het inoefenen van een nieuwe manier van denken.

Sterker in je schoenen

Een individuele training waarbij , aangepast aan het kind, accenten worden gelegd bij het versterken van het zelfbeeld, het verbeteren van sociale vaardigheden en het vergroten van de weerbaarheid.

Ouderbegeleiding

Iedere ouder komt wel eens in een opvoedsituatie die je niet direct het hoofd weet te bieden. De rol van ouder valt dan soms zwaar. Door middel van gesprekken krijgt u meer inzicht en gaan wij samen op zoek naar handvatten. De meeste ouders hebben aan een paar gesprekken voldoende zelf verder te kunnen gaan.

Individuele behandeling

Andere hulpvragen waarvoor behandeling wordt geboden zijn het beter leren omgaan met emoties, angsten, het leren verwoorden van emoties, het verwerken van traumatische ervaringen, het helpen bij de verwerking van een rouw- of verlieservaring.