Scholen

DINK Kinderpsychologie biedt ook begeleiding aan scholen. De laatste jaren heeft DINK Kinderpsychologie een expertise opgebouwd op het gebied van leerproblemen (en aanverwante vragen of problemen zoals hoogbegaafdheid of faalangst), aandachtsproblemen en sociaal-emotionele problemen. Als leerkracht of intern begeleider heeft u op school dagelijks te maken met kinderen waarbij de schoolloopbaan niet succesvol verloopt. De resultaten blijven achter bij wat verwacht wordt. U maakt zich zorgen. Bijvoorbeeld doordat de ontwikkeling van het lezen en/of het rekenen, ondanks intensief oefenen, achterblijft, er sprake is van onvoldoende motivatie of inzet, het kind afhaakt, er sprake is van concentratieproblemen of het kind een sombere indruk maakt. U wilt weten wat er precies aan de hand is en wilt weten hoe u het kind goed kan begeleiden. DINK Kinderpsychologie is gespecialiseerd in het vaststellen van de achterliggende oorzaken van leerproblemen en aanverwante problemen.

Als een kind op school niet goed kan meekomen, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Soms beschikt een kind over onvoldoende cognitieve vaardigheden en wordt het op school overvraagd of is er sprake van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie), maar ook veranderingen of problemen in de thuissituatie, zoals een scheiding of verlies, kunnen invloed hebben op de leerresultaten.

Na een intakegesprek met school en ouders worden uw zorgen en vragen besproken. Soms zijn deze gesprekken voldoende inzichtgevend en resulteren deze gesprekken in adviezen waarmee ouders en leerkracht weer verder kunnen. Soms is verder onderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in de oorzaken achter de problemen van de leerling. Bij het onderzoek gaat het niet sec om het diagnosticeren, maar vooral om wat het kind nodig heeft om verder te gaan en de mogelijkheden van de leerkracht.

Het onderzoek wordt afgestemd op de vragen en kan zich richten op verschillende zaken: