Informatie

DINK Kinderpsychologie is een aan huis gevestigde praktijk. Door kinderen wordt dit als prettig en laagdrempelig ervaren. De werkkamer bevindt zich op de eerste verdieping.

DINK Kinderpsychologie heeft zelden een wachtlijst. Indien er sprake is van een hulpvraag waar spoed bij is geboden, is een onderzoek op korte termijn mogelijk. Hierbij valt te denken aan een onderzoek in verband met een mogelijke doublure, een advies voor het voortgezet onderwijs of een dyslexieonderzoek in verband met het gebruik van hulpmiddelen en tijd bij een eindtoets of examen.

DINK Kinderpsychologie hecht veel waarde aan een transparante en planmatige manier van werken. Het is belangrijk dat ouders inzicht hebben in wat ik doe en waarom ik het doe. In een eindgesprek worden de resultaten besproken, zodat deze duidelijk voor u zijn. Daarna ontvangt u een uitgebreide en zorgvuldige rapportage. Wanneer in het kader van onderzoek of behandeling overleg met school of huisarts nodig is, dan gebeurt dit alleen wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven.