Welkom!

Het leven van een kind, jongere of volwassene verloopt niet altijd even makkelijk. Er kunnen zich problemen voordoen of vragen komen over de ontwikkeling of opvoeding waar kind en ouder(s) * hulp of ondersteuning bij nodig hebben. U kunt hiervoor terecht bij DINK Kinderpsychologie.

DINK Kinderpsychologie is een praktijk in Woerden voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen of een combinatie daarvan. Samen met kind en ouders wordt bekeken waardoor het kind belemmerd wordt in de ontwikkeling en vervolgens hoe we het kind weer op weg kunnen helpen. Elk kind is uniek en groeit op in zijn/haar eigen omgeving en vraagt daarmee om een eigen benadering.

De laatste jaren heeft DINK Kinderpsychologie een expertise opgebouwd op het gebied van leerproblemen (en aanverwante vragen of problemen zoals hoogbegaafdheid of faalangst), aandachtsproblemen en sociaal-emotionele problemen.

We starten met een intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders. In dit eerste gesprek wordt uitvoerig ingegaan op de reden van aanmelding en wordt gekomen tot een duidelijke hulpvraag. Daarna bespreken we samen de mogelijkheden voor een vervolgtraject (diagnostiek en/of behandeling). We streven naar kortdurende hulp en zijn oplossingsgericht.

* waar op de website over ouders wordt gesproken, worden ook verzorgers bedoeld