Wat is het werkgeheugen?

Het werkgeheugen zorgt ervoor dat je informatie voor korte tijd in je hersenen opslaat, je kunt concentreren op een handeling, de informatie kunt gebruiken tijdens de handeling en onthoudt wat je na die handeling moet doen. In het dagelijks leven gebruiken we ons werkgeheugen om verschillende handelingen uit te voeren zoals het onthouden van instructies, oplossen van problemen, controle houden over impulsen en het vasthouden van concentratie. Het werkgeheugen wordt bijv. gebruikt bij rekenen, begrijpend lezen en zelfstandig werken. Problemen in het werkgeheugen komen veel voor bij kinderen met ADHD, ADD, dyslexie of andere leerproblemen. Enkele voorbeelden uit de school/leer/werksituatie waar problemen kunnen worden ervaren:

Terug